Kérdésed van? Írj nekünk:

hello@hisztaminmentes.hu

Keresés

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja jelen ÁSZF tartalmát!

 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Vanguard-Health Kft. vállalkozó, mint Eladó által üzemeltetett www.hisztaminmentes.hu honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek) magatartási kódexre nem utal.

I.1. Impresszum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  a Vanguard-Health Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 08-09-033910 a Győri Törvényszék, mint Cégbíróság által bevezetve, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26., adószám: 27538625-2-08, képviseli: Heiduk-Szabó Csilla, Heiduk Oliver Michael ügyvezető; a továbbiakban: Eladó) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő  ügyfél, vásárló, megrendelő (a továbbiakban: Ügyfél, Vevő) (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, valamint minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.hisztaminmentes.hu weboldalán keresztül történik függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról, vagy külföldről, az Eladó vagy közreműködője által történik.

I.2. Eladó adatai:

Név: Vanguard-Health Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Cégjegyzék szám: 08-09-033910

Adószám: 27538625-2-08;    Közösségi adószám: HU27538625

Ügyvezető: Heiduk-Szabó Csilla, Heiduk Oliver Michael

Bankszámlaszám: 18400010-10000504-11269955 Oberbank AG

Weboldal: www.hisztaminmentes.hu

E-mail: szabocsilla511@gmail.com

I.3. Általános szabályok

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban a vásárlás történhet regisztrációval vagy anélkül is. Rendelés leadásakor minden esetben a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. Az Ügyfél a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a www.hisztaminmentes.hu honlap által közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél – megismerni jogosult, és köteles- checkbox ablak kipipálásával elfogadja jelen ÁSZF tartalmát, és önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, termékjellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a terméken feltűntetésre kerülő használati utasítás is tartalmazza.  Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a mindenkor hatályos általános forgalmi adót tartalmazza. Kedvezményes termék esetében megjelenik a vételár, az eredeti vételár és a kedvezménnyel csökkentett vételár, vagy a kedvezmény mértéke. A termékek vételára nem tartalmazza a csomagolás, valamint a szállítás költségét, ezekről részletes tájékoztatást jelen ÁSZF II.3. pontja ad.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A szállításaink vonatkozásában – a jogszabályi rendelkezések alapján- kizárólag jelen feltételek irányadók. Az Ügyfél által rendeléskor támasztott egyéb feltételek, illetve további igények az Eladó kifejezett kötelezettség vállaló nyilatkozata hiányában figyelembevételre nem kerülnek.

A szállítás folyamatáról csomagküldőszolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni Ügyfél által megadott e-mail címen vagy telefonszámon. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármi probléma merülne fel, az ügyintéző az Ügyfél vevőt azonnal keresi telefonon!

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az azonosító szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A weboldalon feltűntetett áraink forintban értendők és az Áfa-t tartalmazzák.

I.4. A Felek közötti szerződés létrejötte

A megrendelést követően Eladótól kapott visszaigazoló e-mail az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Eladó és Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A rendelések teljesítésére az alább közölt feltételek érvényesek, melyet Ügyfél a rendelés feladásával elfogad.

A webáruházban kapható termékek árai érvényes, áfával növelt fogyasztói árak, melyek kizárólag a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek. Az árak és a megjelenített termékek az egyes üzletekben eltérhetnek a webáruházban látott adatoktól.

A webáruházhoz kötődő promóciók (pl. általános akciós időszakok, kuponkedvezmények stb.) szintén csak a webáruházban való megrendelés feladása esetén érvényesek, a bolti vásárlásoknál nem minden esetben érhetőek el ugyanazok az akciók.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárolt termékek mellé akciók keretében ajándékterméket adjon vásárlói számára. Az ajándék termék vonatkozásában díjfizetési kötelezettsége a vásárlónak nem keletkezik.

A www.hisztaminmentes.hu webáruházban szereplő termékek és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben technikai okok miatt téves ár (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra) jelenik meg az Eladó által működtetett webáruházban, az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben webshopban már nem kapható termék jelenik meg a webáruházban, illetve, ha nem áll épp rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely termékből, a csomag elküldése előtt Eladó egyeztetés végett telefonon, vagy e-mail-ben megkeresi Ügyfelet. Az ilyen megrendeléseket csak az Ügyféllel való egyeztetés után, beleegyezésével veszi érvényesnek az Eladó.

Eladót nem terheli felelősség

  • az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért;
  • az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik;
  • a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért.

A megkötött szerződésekben vállalt teljesítési határidők betartása beszállítóink által időben történő és megfelelő mennyiségű termékszállítás feltétele. A termékszállítási akadályok miatti teljesítés késedelme esetén az Ügyfelet ezen körülményről haladéktalanul tájékoztatja az Eladó. Amennyiben a szállítás ezen előbbi okból meghiúsul, a teljesített ellenértéket Ügyfél részére visszatérítésre kerül. Eladó további felelősségét a termék kiskereskedelemben való elérhetőségéért késedelemből/meghiúsulásból eredő károk vonatkozásában kizárjuk.

Jelen feltételektől való bárminemű eltérés kizárólag akkor érvényes, ha azt az Eladó képviseletében eljárni jogosult ügyvezető vagy cégvezető azt írásban elfogadta.

II. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK

Webáruházunkban banki átutalásos és azonnali bankkártyás fizetést biztosítunk vásárlóink számára. A webáruházban történő vásárlások alkalmával minden esetben elektronikus számla kerül kiállításra, melyet Eladó az Ügyfél részére – általa a megrendeléskor megadott- e-mail címre továbbít.

II.1. Banki átutalás

II.1.1. Banki átutalás esetén szükséges adatok

Számlatulajdonos neve: Vanguard-Health Kft.

Számlát vezető pénzintézet: Oberbank AG

Bankszámlaszám: 18400010-10000504-11269955

II.1.2. Fizetési kötelezettség

A Felek kijelentik, hogy a Megrendelés elküldése után válaszként kapott Visszaigazoló email megérkezésétől a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályai alapján Eladó és Ügyfél között érvényes szerződés jött létre, mely fizetési kötelezettséget teremt az Ügyfél vevő számára.

Ügyfél köteles 5 munkanapon belül banki átutalásos megbízással fizetést teljesíteni a II.1.1. pontban megadott bankszámlára terhére.

II.2. Azonnali bankkártyás fizetés

II.2.1. Az online bankkártyás fizetés STRIPE Inc. rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Inc. székhelye: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States. E-mail címe: info@stripe.com Honlapja: https://stripe.com/en-hu

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

II.2.2. Fizetési kötelezettség

A megrendelés leadásakor kiválasztott fizetési mód ’online bankkártyás’ fizetési mód jelölése esetén az oldal automatikusan a STRIPE Inc. szolgáltató által kezelt üzemeltetett és ellenőrzött oldalra visz át. Az Ügyfél az ott előírt adatok megadásával teljesíti fizetési kötelezettségét.

II.3. Készpénzes vagy bankkártyás fizetés utánvéttel

Amennyiben nem szeretné rendelésének összegét előrefizetéssel kiegyenlíteni, lehetőség van futárainknál készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlíteni a rendelés összegét. Az utánvétes fizetés kezelési költséggel jár, amelyet a rendelés összegével együtt a futárszolgálatnál tud kiegyenlíteni.

II.3.2 Fizetési kötelezettség

Amennyiben az árut nem veszi át és az visszaküldésre kerül, a szállítási költséget oda-vissza irányban a vásárló köteles megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg, az összeg jogi úton behajtásra kerül. 

II. 3. A webshopunkban kiválasztott termékek kiszállítással érhetők el. A megrendelt termékek kiszállítása az Ügyfél által megadott, kiválasztott címre történik. A beérkező rendeléseket automatikusan regisztráljuk és a csomag összeállítása után átadjuk a futárszolgálatnak. A csomagok feladását a fizetési kötelezettség teljesítésének beérkezését követően 48-72 órán belül vállaljuk, amennyiben a termék készleten van. A teljesítés végett a nevet, szállítási címet, telefonszámot továbbítjuk a kiszállítást végző szolgáltatónak.

II.3.1. A csomagok kiszállításról szerződött partnerünk a Magyar Posta és a GLS gondoskodik. 

II.3.2. A Magyar Postán és a GLS-en, mint szerződött partnerünkön keresztül Ügyfélnek lehetősége van házhozszállítást vagy csomagpontra történő kiszállítást választani.

II.3.2.1. Ha az Ügyfél házhozszállítást kér, abban az esetben a név, szállítási cím, és telefonszám megadása kötelező, melyeket a kiszállítást végző szolgáltató kezel. A szállítást végző Szolgáltató a kézbesítés napján reggel értesíti az Ügyfelet a csomag kiszállításáról. A kiszállítást a futárszolgálat reggel 8 és 17 óra között végzi.

II.3.2.2. Amennyiben az Ügyfél csomagpont – amely lehet postapont, vagy automatába történő kézbesítés – kiszállítást választ, akkor megrendelése leadásakor a számára megfelelő helyszínt választja ki, ahonnan a csomag átvételét Ügyfél végzi.

II.3.3. Szállítási költségek a következőképp alakulnak:

Házhozszállítás

1990.-

Postapontra, automatába történő szállítás

1390.-

 Utánvét extra költsége 490,-
  

II.3.4. A táblázatban feltűntetett kiszállítási árak a csomagolást tartalmazzák. Eladó minden csomagot a kapott megrendelés szerint egyedileg sajátkézűleg csomagol.

A termékek házhozszállítását fenti feltételekkel csak Magyarország területén belül vállaljuk.

II.4. A csomagok pontos kiszállítását az Eladó nem tudja befolyásolni, a csomagokat a futárszolgálat munkatársai az adott napon összegyűlt címlista legoptimálisabb teljesítése mentén végzik. A https://csomagpont.com/kapcsolat/ ügyfélszolgálatánál lehet esetleges időpont módosítást kérni. A szállítási értesítők tartalmazzák a csomagszámot, mely segítségével Ügyfél nyomon követheti a csomag útját, illetve időpont módosítást kérhet.

Eladó nem vállal felelősséget a futárszolgálat részére felróható késedelem miatt.

III. A WEBSHOPON KERESZTÜL VALÓ VÁSÁRLÁS LÉPÉSEI

A webáruházban a rendelés leadható regisztrált felhasználóként, de regisztráció nélkül is.

III.1. Regisztráció a vásárlás előtt:

III.1.1.Regisztrálni a honlap jobb felső sarkában a ’BELÉPÉS’ gombra kattintva lehetséges: itt a Regisztráció gomb megnyomásával, a kért adatok megadásával lehet regisztrálni. A regisztrációról rendszerünk egy automatikus levelet küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, melyben a regisztrációt aktiváló linket található. (Eladó felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy a regisztrációt megerősítő e-mail sokszor a Promóciók vagy Spam mappába érkezik, így érdemes ezeket is ellenőriznie.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

III.1.2. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Az erre vonatkozó üzenet megérkezését követően az Eladó, mint üzemeltető –teljesített rendelés esetén – köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyekre az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

III.2. Regisztráció nélküli vásárlás:

Rendelés regisztráció nélkül is leadható, a Kosár oldalon található adatok maradéktalan kitöltésével és a ’RENDELÉS FELADÁSA’ gombra kattintva.

III.3. A rendelés menete:

III.3.1. A termék(ek) kiválasztása: A menüben található termékkategóriák segítségével kiválaszthatók a megrendelni kívánt termék(ek). A termék kisméretű képére kattintva látható az adott termék további adatait és nagyobb fotóját. Ezen az oldalon megadható a megrendelni kívánt darabszám, majd a ’KOSÁRBA TESZEM’ gombra kattintva hozzáadható vásárlói kosárhoz. Regisztrált felhasználók esetében a vásárlói kosarat megőrizzük, így az összeállított terméklista egy későbbi belépés során is elérhető Ügyfél számára.

III.3.2. Megrendelés: A megvásárolni kívánt termékek kiválasztása után a jobb felső sarokban található ’KOSÁR’ linkre kattintva véglegesíthető a rendelés, majd a szállítási, számlázási és személyes adatok, illetve a vásárlás fizetés módjának megadása után a ’RENDELÉS FELADÁS/ELKÜLDÉS gombra kattintva adható le rendelés.

III.4. Ügyfélnek tudomással kell rendelkeznie arról, hogy termékek elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudjuk ellenőrizni. Amennyiben valamelyik termékünkből nincs megfelelő mennyiség készleten, úgy a megrendelést követően munkatársunk telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a kiszállítandó csomag tartalmát és a kiszállítás időpontját illetően.

III.5. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Eladó részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Eladó és az Ügyfél között. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF I. pontjában részletezett esetekben Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Üzemeltető haladéktalanul visszatéríti.

IV. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

A megvásárolt termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

V. SZAVATOSSÁG/FELELŐSSÉG

Eladó szavatolja, hogy a webáruházában árusított termékek a termékleírásban szereplő specifikációknak (tulajdonságoknak), valamint az élelmiszer és étrendkiegészítőkre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.

Eladó szavatolja, hogy általa árusított termékek megfelelnek a 1169/2011 (2011. október 25.) EU Rendelet III. fejezet szerinti követelményeknek, illetve a 852/2004 EK Rendelet élelmiszerhigiéniai előírások betartásával kezeli, tárolja.

Az Eladó nem vonható felelősségre az Ügyfelet vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered.

Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF rendelkezését, miszerint köteles árut átvételét követően az árut azonnal megvizsgálni. Az Ügyfél általi megvizsgálásnak szempontja, hogy a kézbesített termék csomagolása nem sérült, nem szakadt, nem bontott.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést Eladó  nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igények egymással párhuzamosan történő érvényesítésére nincs lehetőség. Ügyfél köteles eldönteni, hogy kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni az adott esetben.

 

 

VI. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

 

Az Eladó által webáruházában folytatott tevékenység a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet hatálya alá tartozik. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő vásárló az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

VI.1. Fogalom meghatározások:

–  Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Vállalkozás – Ptk. 8:1. § (1)  4. pontja -a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

–  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

VI.2. Tájékoztatás az Ügyfelet megillető elállási jog gyakorlásáról

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog azt hivatott kompenzálni, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége az Ügyfélnek a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy Ügyfél kizárólag az Eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatott a vásárlás előtt.

Az Ügyfél elállási jogát a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, kipróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul kell dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

Ügyfél elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben), e-mailben, valamint a vonatkozó Korm. rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatminta felhasználásával is kifejezésre juttathatja. Amennyiben a vállalkozás lehetővé teszi számunkra, hogy az elállási szándékunkat a honlapján keresztül is bejelenthetjük (pl. online bejelentő nyomtatvány segítségével), akkor ebben az esetben a vállalkozás köteles tartós adathordozón (pl. e-mail útján) haladéktalanul visszaigazolni a nyilatkozatunk megérkezését. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban Eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Az elállási nyilatkozatban érdemes utalni arra, hogy a hatályos jogszabályok által biztosított, az internetes kereskedelemben is irányadó indokolás nélküli elállási jogunkat (és nem más szavatossági vagy jótállási jogainkat) kívánja az Ügyfél gyakorolni.

Az elállás jogkövetkezménye, hogy az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, olyan helyzetet kell teremteni, mintha az Ügyfél meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az Eladó részére, az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül az Ügyfél által kifizetett összeget visszatéríteni.

A vállalkozás az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. Ebből adódóan a Ügyfelet semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Az Ügyfél vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Szolgáltató a Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni.

VI.3. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

A 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

VI. 4. Ügyfél elállási jogának gyakorlása

A Vangauard-Health Kft. az áru átvételét követő 14. naptári napig biztosítja a vásárlástól való elállást Ügyfelei számára. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, csomagpont szállítás esetén a megadott helyszínen történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Az Ügyfél elállási jogát Eladó által webáruházban árusított termékek vonatkozásában, – azok mindegyike a 45/2014 (II:26.) Korm. rendelet 29.§ (1) e) pontja alá tartozó termékeket – csak a bontatlan csomagolású termékek tekintetében gyakorolhatja.

Ügyfél köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával és a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező (kitöltendő) Nyilatkozattal együtt visszajuttatni az Eladó 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26. szám alatti székhelyére.

A Vanguard-Health Kft. kizárólag bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, és ennek költségét Ügyfél viseli.

Ügyfelet megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Időszakos termékeinket (pl. karácsonyi, húsvéti termékek) csak az aktuális szezon időtartama alatt van módunk visszavenni.

Amennyiben az elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 10 banki napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló Ügyfél részére az Ügyfél által előzetesen megadott számlaszámra. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Amennyiben a vevő rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás megrendelés leadást követően 24 órán belül még szállítás előtt minden következmény nélkül lemondhatja a +36 30 560 4988-as telefonszámon, vagy a rendeles@hisztaminmentes.hu e-mail keresztül.

Ha az Ügyfél webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az egy Ügyfél felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

 

VII. SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

Az Eladó weboldalán található tartalmak (kiírt szöveg, kép) (a továbbiakban együttesen: Tartalom) egyediek, így azok szerzői jogi műnek minősülnek és e tekintetben az 1999. évi LXXVII. törvény a szerzői jogról hatálya alá esnek.  Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a www.hisztaminmentes.hu weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Eladó tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

A Felhasználó/ Ügyfél/Vevő a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vevő– az Eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Ügyfélnek/Vevőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

VIII. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Vanguard-Health Kft. honlapján tiszteletben tartja az Ügyfél vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Eladó elkötelezett a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítson f regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával együtt kezeli. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a weboldalon az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt található.

VIII.1. Adatkezelő adatai:

Név: Vanguard-Health Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Cégjegyzék szám: 08-09-033910

Adószám: 27538625-2-08;    Közösségi adószám: HU27538625

Ügyvezető: Heiduk-Szabó Csilla, Heiduk Oliver Michael

E-mail: szabocsilla@vhealth.hu

IX. TITOKTARTÁS

Eladó kijelenti, hogy az Ügyfél/Vevő által Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt, adatot bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél/Vevő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való önkéntes kifejezett hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Továbbá az Ügyfél/Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a weboldalon keresztül ismertetett.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

X.1. Az Eladó rendszere az Ügyfél/Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

X.2. Eladó jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

X.3. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Eladó, mint weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

X.4. Az Ügyfél felhasználó a X.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Eladó a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

X.5. Eladó tiszteletben tartja a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexének rendelkezéseit.

X.6. Eladó különös figyelmet fordít arra, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 10 Ft alatti ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 X.7. Jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar hatályos jogszabályok alkalmazandók. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. törvény a Polgári törvénykönyv, fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, valamint az weboldalon olvasható tartalmak vonatkozásában az 1999. évi LXXVI: törvény a szerzői jogról rendelkezései az irányadók.

Felek kijelentik, hogy a köztük esetlegesen felmerülő viták rendezésére az Üzemeltető székhelye szerinti Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét kikötik.

X.8. Eladó vállalja, hogy Ügyféltől beérkező panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt kivizsgálja, legkésőbb 72 órán belül elektronikus választ küld Ügyfél részére.

A fogyasztónak minősülő Ügyfelek tekintetében az Eladó tevékenységét érintő panaszok kezelését rövid elektronikus levelezés formátumban a szabocsilla511@gmail.com levelezési címen. Eladó fontosnak tartja az Ügyfél érdekeit minden megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül elektronikusan választ küld. 

Felek szem előtt tartják, hogy az esetlegesen felmerülő vitáikat békés úton, egymás közt legalább két alkalommal 60 napon belül rendezni próbálják, és mindaddig egyéb törvényes úton nem érvényesítik igényeiket egymással szemben.  

A panaszkezelés módjai: szóban, írásban, vagy elektronikus levelezés formájában történhet a I.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

X.8.1. Szóbeli panasz

Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a Vevőnek. Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

X.8.2. Írásbeli, elektronikus levél formában küldött panasz

Eladó a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli az Ügyféllel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 naptári napon belül. Felek a 30 napos határidőt megtartottnak tekintik, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben az Ügyfél panasza elutasításra kerül, akkor Eladó ennek indokáról tájékoztatja Ügyfelet.

X.9.1. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

X.9.2. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Az Ügyfél lakóhelye alapján a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Eladó köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Békéltető testülethez fordulás joga Ügyfél számára ingyenes, további információkért kérjük látogasson el a https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/panasz.htm honlapra.

A termékekkel, szállítással vagy a vásárlási feltételekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat bővebb felvilágosítást:

E-mail: hello@hisztaminmentes.hu

Telefon: +36 (30) 560 4988